top of page

ԱՅՍ SERԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈ Է ՍՏԱԵԼ GOOGLE- ԻOW ՀՈՐՎԱ ԹԱՐԳՄԱՆՉՆԵՐ: GOOGLE- ը ԲԱԱՀԱՅՏՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, որոնք առնչվում են թարգմանություններին, արտահայտում կամ կիրառում են, ներառյալ ճշգրտության, հուսալիության և որևէ երաշխավորված առևտրի առկայություն, ֆիթնեսալ ֆորմալ գործառույթ: Www.jrye22.com կայքը թարգմանվել է ձեր հարմարության համար ՝ օգտագործելով Google Translate- ի կողմից աշխատող թարգմանչական ծրագրակազմ: Խելամիտ ջանքեր են գործադրվել ճշգրիտ թարգմանություն ապահովելու համար, այնուամենայնիվ, ոչ մի ավտոմատացված թարգմանություն կատարյալ չէ և չի նախատեսվում փոխարինել մարդկային թարգմանիչներին: Թարգմանությունները տրամադրվում են որպես ծառայություն www.jrye22.com կայքի օգտվողներին և տրամադրվում են «ինչպես կա»: Անգլերենից որևէ այլ լեզվով կատարված ցանկացած թարգմանության ճշգրտության, հուսալիության կամ ճշտության վերաբերյալ չի տրվում որևէ տեսակի երաշխիք, արտահայտված կամ ենթադրյալ: Որոշ բովանդակություն (օրինակ ՝ նկարներ, տեսանյութեր, Ֆլեշ և այլն) կարող է ճշգրիտ չթարգմանվել ՝ թարգմանչական ծրագրակազմի սահմանափակումների պատճառով: Պաշտոնական տեքստը կայքի անգլերեն տարբերակն է: Թարգմանության մեջ առաջացած որևէ անհամապատասխանություն կամ տարբերություն պարտադիր չէ և չունի իրավական ուժ `համապատասխանության կամ հարկադիր կատարման համար: Եթե թարգմանության մեջ պարունակվող տեղեկատվության ճշգրտության հետ կապված որևէ հարց է առաջանում, դիմեք կայքի անգլերեն տարբերակին, որը հանդիսանում է պաշտոնական տարբերակը: GOOGLE- ը ԲԱԱՀԱՅՏՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, որոնք առնչվում են թարգմանություններին, արտահայտում կամ կիրառում են, ներառյալ ճշգրտության, հուսալիության և որևէ երաշխավորված առևտրի առկայություն, ֆիթնեսալ ֆորմալ գործառույթ: Www.jrye22.com կայքը թարգմանվել է ձեր հարմարության համար ՝ օգտագործելով Google Translate- ի կողմից աշխատող թարգմանչական ծրագրակազմ: Խելամիտ ջանքեր են գործադրվել ճշգրիտ թարգմանություն ապահովելու համար, այնուամենայնիվ, ոչ մի ավտոմատացված թարգմանություն կատարյալ չէ և չի նախատեսվում փոխարինել մարդկային թարգմանիչներին: Թարգմանությունները տրամադրվում են որպես ծառայություն www.jrye22.com կայքի օգտվողներին և տրամադրվում են «ինչպես կա»: Անգլերենից որևէ այլ լեզվով կատարված ցանկացած թարգմանության ճշգրտության, հուսալիության կամ ճշտության վերաբերյալ չի տրվում որևէ տեսակի երաշխիք, արտահայտված կամ ենթադրյալ: Որոշ բովանդակություն (օրինակ ՝ նկարներ, տեսանյութեր, Ֆլեշ և այլն) կարող է ճշգրիտ չթարգմանվել ՝ թարգմանչական ծրագրակազմի սահմանափակումների պատճառով: Պաշտոնական տեքստը կայքի անգլերեն տարբերակն է: Թարգմանության մեջ առաջացած որևէ անհամապատասխանություն կամ տարբերություն պարտադիր չէ և չունի իրավական ուժ `համապատասխանության կամ հարկադիր կատարման համար: Եթե թարգմանված կայքում պարունակվող տեղեկատվության ճշգրտության հետ կապված որևէ հարց է ծագում, դիմեք կայքի անգլերեն տարբերակին, որը պաշտոնական տարբերակն է:

bottom of page